Vraag aan Taalpartner:

De gemeente wil dat alle deelnemers aan volwasseneneducatie geregistreerd worden in de Monitor, zodat de gemeente ook voldoen aan haar informatieverplichtingen naar het CBS en Ministerie OCW. Aan een deel van de in de registratiedatabase geregistreerde deelnemers wordt gevraagd mee te werken aan het onderzoek (Impactmodule).

Het is verplicht om de Registratiemodule te gebruiken.

 • Vraag aan Taalpartner:
  1. Voor de impactmeting: bij het afgesproken aantal deelnemers de digitale vragenlijst af te nemen.
  2. Voor de registratie: bij alle deelnemers de volgende gegevens in het systeem registreren: geslacht, leeftijd, herkomst (wel of niet in Nederland geboren), woonplaats, postcode, vorm van educatie (formeel/ non-formeel), soort traject (taal, rekenen, digitale vaardigheden), soort taaltraject (NT1/ NT2), etc. Zo volledig mogelijk.
 • Qwasp Helpdesk zorgt voor: 
  1. Betreft Impactmodule; Inlogcodes voor de deelnemers om de impactmeting digitaal af te nemen.
  2. Betreft Registratiemodule; Een ‘Taalcoördinator’ account zodat er gestart kan worden met de registratie. Er zijn twee mogelijkheden:
   • Bulk registraties vanuit een onderwijsinformatiesysteem (bij minimaal 100 registraties) aanleveren van een export bestand per kwartaal, en zelf onderhouden; dit betekent o.a. wanneer een deelnemer stopt, de ‘Eind datum’ invullen. Graag in overleg dan zorgen wij voor een veilige upload mogelijkheid.
   • Zelf de registraties invoeren; dit is de meest eenvoudige manier.


Retour zenden ingevuld formulier Registratiemodule MVE en Impactmodule MVE

Hierbij de aanvraagformulieren op een rij:

Registratiemodule:

 1. Aanvraagformulier RM, waarbij je een ‘Taalcoördinator’ account kan aanvragen zodat er gestart kan worden met de registratie.

Impactmodule:

 1. Aanvraagformulier IM, waarbij je inlogcodes voor de deelnemers op naam kan aanvragen; of
 2. Aanvraagformulier IMB, waarbij je inlogcodes voor de deelnemers zonder naam kan aanvragen

Informed concent Begeleider & Deelnemer:

 1. Meer informatie begeleider
 2. Meer informatie deelnemerBelangrijk voor het onderzoek

Voor het onderzoek/de onderzoeker is het een vereiste dat de metingen die hij vergelijkt om de impact te bepalen, door dezelfde persoon zijn ingevuld. Ook dat elke respondent maar eenmaal meedoet aan het onderzoek (althans in de bepaalde periode). De onderzoeker hoeft de naam niet te weten. De onderzoeker ziet geen namen.

Voor de docent daarentegen kan het zijn dat hij/zij juist de naam gebruikt om de deelnemer te kunnen laten inloggen met de juiste inlog naam cq. respondenten nummer. I.p.v. een naam graag ‘Naam taalinstelling + laatste drie cijfers van de inlog naam/respondenten nummer invullen bijvoorbeeld ‘Taalpunt 123’ (dit kunnen wij bij een volgende aanvraag evt. van tevoren voor u invullen). Wanneer het maar een uniek nummer is, wanneer maar zeker is dat de twee metingen door dezelfde persoon worden ingevuld. De docent moet weten welke inlognaam bij welke respondent hoort.
De onderzoeker heeft de naam niet nodig, hoeft die ook niet te zien. De docent kan de gegevensvelden ook niet zien nadat de deelnemer/respondent de vragen heeft ingevuld.
De vraag is om geen X in te vullen, wanneer een deelnemer echt geen naam wil invullen, zou de docent dan bovenstaande willen doen.

Alvast veel dank !

Heeft u een vraag:

Klik op de ‘help’ button links onder op de website > Klik op ‘Neem contact met ons op’ en stel uw vraag..