Informed Consent Begeleider

Monitor volwasseneneducatie

Informatie begeleider

Deel 1: De registratie van de achtergrondgegevens van de deelnemer.

U noteert achtergrondgegevens van de deelnemer. Zoals geslacht, leeftijd, wel of niet in Nederland geboren en welke cursus de deelnemer volgt. Dit gebeurt in opdracht van de gemeente, zodat zij weten welke groepen mensen hebben deelgenomen aan de cursussen of trainingen.

Deze gegevens worden alleen bewaard en gebruikt in de periode, dat de deelnemer deelneemt aan die cursussen en activiteiten.

De begeleider (docent of coach) krijgt de informatie
De begeleider krijgt de informatie over de deelnemer. De begeleider weet dan aan welke trainingen of cursussen de deelnemer meedoet. De begeleider kan de deelnemer mailen of bellen. Bijvoorbeeld voor een afspraak. Ook kunnen we zo volgen aan welke cursussen of activiteiten de deelnemer heeft deelgenomen.

We zullen zijn of haar gegevens alleen aan collega’s doorgeven, die direct iets te maken hebben met uw cursussen en activiteiten.

Qwasp BV zorgt dat de persoonsgegevens, die we van de deelnemer hebben gekregen, kloppen.

De deelnemers hebben altijd het recht om hun gegevens in te zien, of te veranderen wanneer ze niet juist zijn of onvolledig. Ook mogen ze altijd bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens.

Deel 2: De vragenlijsten voor de resultaten van de leertrajecten (het wetenschappelijk onderzoek)

De gemeente wil ook graag weten wat de resultaten zijn van de leertrajecten. Daarvoor wordt door een wetenschapper aan alle deelnemers gevraagd of zij, samen met de begeleider, twee of driemaal een vragenlijst in willen vullen.

U helpt de deelnemers bij het invullen van de 2 vragenlijsten. U mag de vragen uitleggen en de bedoeling van de scores, maar de deelnemer moet zelf de antwoorden geven. De eerste vragenlijst wordt meestal aan het begin van de training of cursus ingevuld. De tweede vragenlijst wordt ingevuld na circa 15 weken of nog later, aan het eind van de training of cursus. De deelnemers vullen beide keren in wat zij kunnen en hoe goed ze dit kunnen bij meerdere onderwerpen. Door de twee lijsten te vergelijken kan de onderzoeker meten op welke onderwerpen de deelnemers vinden dat zij iets geleerd hebben en hoeveel. Hun naam wordt niet gevraagd, de antwoorden blijven daarom altijd anoniem. Ze kunnen dus alles eerlijk invullen. Het is belangrijk om uit te leggen dat de deelnemers zelf niet beoordeeld worden. Het gaat om het beoordelen van de training.

De antwoorden op de vragen worden anoniem gemaakt, zodat niemand meer kan zien wie de antwoorden gegeven heeft. 

De wetenschappelijk onderzoeker gebruikt de informatie voor het onderzoek
Alleen onderzoeker de wetenschappelijk onderzoeker van Qwasp BV ziet de informatie over de deelnemers. Daar staan geen namen bij. En de wetenschappelijk onderzoeker gebruikt de informatie alleen voor het onderzoek.

Er wordt een rapportage gemaakt van alle antwoorden samen
de wetenschappelijk onderzoeker gaat de antwoorden van de deelnemers optellen. In de rapportage staan geen namen. In dat rapport schrijven de onderzoekers wat goed is aan de leertrajecten en wat misschien de volgende keer beter kan. Het gaat dus niet over de deelnemers en of zij het wel of niet goed doen. Het is voor de deelnemer belangrijk te weten dat dit rapport niet over hem of haar gaat.

De deelnemer hoeft geen toestemming te geven

De deelnemer hoeft geen toestemming te geven, dat wil zeggen hij of zij hoeft de vragenlijst niet in te vullen. De deelnemer hoeft ook niet te zeggen waarom hij of zij de vragenlijst niet in wil vullen. Wanneer de deelnemer wil stoppen tijdens het invullen, is dat ook altijd mogelijk.

De eerder ingevulde gegevens worden dan verwijderd.

De deelnemer geeft toestemming door bij de eerste vraag van de vragenlijst ‘ja’ aan te kruisen.

Door de opzet van het wetenschappelijk onderzoek, is het mogelijk dat de deelnemer de ingevulde gegevens niet kan inzien, of kan laten veranderen of laten verwijderen. Dat komt omdat de ingevulde gegevens zo snel mogelijk worden geanonimiseerd en dan niet meer te zien is wie de gegevens heeft ingevuld.

De deelnemer belt of mailt de gemeente bij vragen
Heeft de deelnemer een vraag over het gebruik van de informatie? Of heeft hij een klacht? De deelnemer kan bellen naar Qwasp:

  • R.G.O. (Roeland) Verhulsdonck (contactpersoon): r.verhulsdonck@qwasp.eu / 06-1434 1424
  • mr. drs. J.W.M. (Jan) van de Wetering (Functionaris voor gegevensbescherming): j.wetering@qwasp.eu en telefoonnummer 06-4229 2997

Zij werken samen met de wetenschappelijk onderzoeker.

De deelnemer kan een klacht melden

Vindt de deelnemer geen oplossing? Dan kan hij klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.