Informed Consent Deelnemer

Monitor volwasseneneducatie

Vragenlijsten voor deelnemers

Deel 1: De registratie van uw gegevens.

U doet mee met een training. De gemeente wil graag weten welke mensen meedoen.

U vult de vragenlijst in

Als u de vragenlijst invult. Dan weten we hoeveel mensen meedoen met de training. Hoeveel mannen en vrouwen. Hoe oud ze zijn. Hoe lang zij meedoen. En wat zij van de training leren.

De gemeente moet zorgen dat veel mensen meedoen

De gemeente moet trainingen organiseren. En zorgen dat veel mensen meedoen.

We mogen uw informatie gebruiken

We mogen uw informatie gebruiken. Dit staat in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs artikel 2.3.1.

We bewaren uw informatie

Uw e-mail en telefoonnummer blijven bewaard. De begeleider krijgt de informatie over u. De begeleider kan u dan mailen of bellen. Als hij of zij bijvoorbeeld een afspraak wil maken. Wij bewaren de gegevens zo lang u meedoet aan de training

U kunt vragen of wij de informatie veranderen
Als uw informatie niet klopt. Dan vraagt u of wij de informatie veranderen. Wij kijken of dat kan.
Als u niet wilt dat wij uw informatie gebruiken. Dan zegt u dat. Wij kijken dan ook of dat kan.

Deel 2: De vragenlijsten over de resultaten van de training

De gemeente wil ook graag weten wat de resultaten zijn van de training..

Uw toestemming is nodig

Als u JA aankruist bij vraag 1 van de vragenlijst. Dan geeft u toestemming. Dan mogen we uw antwoorden gebruiken.

de wetenschappelijk onderzoeker stelt de vragen

De gemeente heeft de wetenschappelijk onderzoeker gevraagd om onderzoek te doen. Hij is onderzoeker voor bureau Qwasp BV. Hij stelt de vragen voor ons. Wij vullen samen met u 2 of 3 keer deze vragenlijst in. de wetenschappelijk onderzoeker gebruikt uw antwoorden alleen voor het onderzoek. Hij is verantwoordelijk voor het verzamelen van de gegevens. Hij gebruikt uw naam niet

de wetenschappelijk onderzoeker schrijft een rapport

In het rapport staat wat goed gaat. Dit gaat over de cursus, niet over u.

U beslist of u de vragenlijst invult

U hoeft de vragenlijst niet in te vullen. U hoeft niet te zeggen waarom niet. U kunt altijd stoppen. U vertelt dat aan de leraar. De leraar haalt dan uw antwoorden weg.

U kunt ook mailen of bellen naar Qwasp:

Roeland en Jan werken samen met de wetenschappelijk onderzoeker.

U kunt een klacht melden

Vindt u geen oplossing? Dan kunt u klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.