Voor het onderzoek/de onderzoeker is het een vereiste dat de metingen die hij vergelijkt om de impact te bepalen, door dezelfde persoon zijn ingevuld. Ook dat elke respondent maar eenmaal meedoet aan het onderzoek (althans in de bepaalde periode). De onderzoeker hoeft de naam niet te weten. De onderzoeker ziet geen namen.

Voor de docent daarentegen kan het zijn dat hij/zij juist de naam gebruikt om de deelnemer te kunnen laten inloggen met de juiste inlog naam cq. respondenten nummer. I.p.v. een naam graag ‘Naam taalinstelling + laatste drie cijfers van de inlog naam/respondenten nummer invullen bijvoorbeeld ‘Taalpunt 123’ (dit kunnen wij bij een volgende aanvraag evt. van tevoren voor u invullen). Wanneer het maar een uniek nummer is, wanneer maar zeker is dat de twee metingen door dezelfde persoon worden ingevuld. De docent moet weten welke inlognaam bij welke respondent hoort.
De onderzoeker heeft de naam niet nodig, hoeft die ook niet te zien. De docent kan de gegevensvelden ook niet zien nadat de deelnemer/respondent de vragen heeft ingevuld.
De vraag is om geen X in te vullen, wanneer een deelnemer echt geen naam wil invullen, zou de docent dan bovenstaande willen doen.

Alvast veel dank !