Uiterste inzenddata bulkregistraties en deadline registratie in de Registratiemodule MVE

De uiterste inzenddatum en registratiedatum voor de kwartaalregistratie van het 1e, 2e en 3e kwartaal van jaar (j) is 14 dagen na afloop van het kwartaal.

Voor aanlevering van het 4e kwartaal van jaar (j) geldt een uiterste inzenddatum van 17 januari in het jaar volgend op het rapportagejaar (j+1).

Voor de oplevering aan de gemeente is deze datum 14 juli in het jaar volgend op het rapportagejaar (j+1).