Nieuws

Data Pro Certificate

Qwasp BV is geslaagd voor het Data Pro Certificate en is opgenomen in het Data Pro Register. Qwasp verwerkt met de registratiemodule persoonsgegevens in opdracht van gemeenten in Nederland. De verwerkingsverantwoordelijken zijn verplicht uitsluitend een beroep te doen op verwerkers die afdoende garanties bieden met betrekking tot het toepassen van technische en organisatorische maatregelen, opdat de verwerking voldoet aan de vereisten van de AVG en de bescherming van de rechten van betrokkenen is gewaarborgd. De Data Pro Code ondersteunt verwerkers in de ICT-sector bij het bieden van een zodanige mate van transparantie over de geboden garanties dat verwerkingsverantwoordelijke bij de selectie van een verwerker tot een gefundeerde keuze kunnen komen. Bij de Gedragscode is een zogenoemd Data Pro Statement opgenomen. Met dit statement informeert Qwasp de opdrachtgever over de genomen beveiligingsmaatregelen, de omgang met de rechten van betrokkenen en met datalekken, en op toetsing, evaluatie en aanpassing van de genomen beveiligingsmaatregelen. Het Data Pro Statement is een aanvulling op de Standaard Verwerkersovereenkomst Gemeenten. Hier vindt u de laatste versie van ons Data Pro Statement

De Data Pro Code is de eerste door de Autoriteit Persoonsgegevens goedgekeurde gedragscode.