Hoe registreer ik de deelnemers? 1. Login met je account via de landingspagina https://monitorvolwasseneducatie.com/
 2. Klik op de rode button “monitor’.
 3. Log in met je PERSOONLIJKE account gegevens aangeleverd door Qwasp
 4. Klik op de link; Registratietool …
 5. Klik “Rapportage per testsoort” aan
 6. Klik op “Alle Deelnemers”
 7. Je bent in je persoonlijke portaal, Filter op ‘Alle deelnemers’ en Klik op de Groep <uw regio>.
 8. Klik dan op tab “Profielen”
 9. Je ziet nu regels met (lege) ID codes (deelnemersnummers). Startend met ‘RT”
 10. Klik op de eerstvolgende lege regel om een registratie te starten.
 11. Vul het eerste deel (NAW) zo volledig mogelijk in*. Start bij Voornaam.
 12. Vul dan naast de NAW gegevens ook de trajectgegevens zo volledig mogelijk in. Waar gaat iemand aan meedoen? Start bij traject A.
 13. Een deelnemer waarvan je de uitstroom/einddatum nog niet weet vul je nog niet in. Je kunt de deelnemers altijd weer oproepen via “Profielen” en de registratie aanvullen.
 14. Klik op “Versturen”. De registratie van de deelnemer is gedaan. (Operatie voltooid) Je kunt deze deelnemer nu terugvinden in het overzicht.
 15. Registreer de volgende deelnemer of log uit.

Tips voor invullen:

 • Geef de cursist een nummer (dit moet een uniek nummer zijn!), bijvoorbeeld wat correspondeert met je eigen registratie (start bijvoorbeeld gewoon bij 1,2,3 of kies maand en cursistennummer) dan kun je hem altijd snel terugvinden
 • Vakje actieve deelnemer; laat deze altijd aangevinkt staan
 • Is de deelnemer klaar met het traject en stroomt deze uit? Voer dan de einddatum in en het nieuwe adviestraject mits je dat weet.
 • Stroomt de deelnemer uit traject A maar gaat deze naar een volgend niveau of groep binnen je eigen aanbod? Dan noteer je dat in traject B.
 • Zijn al je ID codes op? Dan vraag je nieuwe aan via accounts@qwasp.eu
 • In principe registreer je alle deelnemers van jouw organisatie ongeacht waar ze deelnemen. Mocht jouw organisatie op meerdere locaties lessen verzorgen en deze per locatie of aanbod willen registeren neem dan contact op via helpdesk@qwasp.eu

Voor overige vragen kun je bij de Helpdesk terecht via https://monitorvolwasseneneducatie.com/

Of klik op de ‘help’ button links onder op de website > Klik op ‘Neem contact met ons op’ en stel uw vraag.

Door zo compleet mogelijk in te vullen kan de “klantreis” van de cursist gevolgd worden.

De gemeenten zijn verantwoordelijk om gegevens over deelnemers aan volwasseneneducatie aan te leveren aan het Ministerie van OCW. Die informatievoorziening vindt plaats door gegevens aan te leveren aan het CBS. De gemeenten vragen taalinstellingen en ROC’s om de gegevens aan Qwasp aan te leveren. Hierna kunnen de gemeenten de cijfers van de gehele arbeidsmarktregio aan het CBS leveren.

De basisset aan gegevens bestaat uit:

 • Voor-, en achternaam deelnemer: Mogelijke waarden; Voornaam / Achternaam.
 • Geslacht: Mogelijke waarden; man / vrouw / neutraal.
 • Geboortejaar en Geboortemaand: Mogelijke waarden; Geboortejaar / Geboortemaand deelnemer [1968 06].
 • Soort traject (moedertaal): Mogelijke waarden; NT1 (Nederlands als eerste taal) / NT2 (Nederlands als tweede taal).*
 • Postcode: Mogelijke waarden; 4 cijfers postcode (indien niet mogelijk dan woonplaats).
 • Vorm van educatie: Mogelijke waarden; Formeel / Non-formeel.**
 • Type docent: Mogelijke waarden; Professioneel / Vrijwilliger.
 • Type cursus (vakgebied): Mogelijke waarden; Taal / Rekenen / Digitale vaardigheden / Taal/Digitale vaardigheden / Rekenen/Digitale vaardigheden / Taal/Rekenen/Digitale vaardigheden.
 • Cursistennummer: Uniek nummer.
 • Startdatum (start cursus): Mogelijke waarden; Datum [21-01-2022].
 • Einddatum (beëindiging cursus): Mogelijke waarden; Datum [21-01-2022].
 • Datum Intake (is er alleen een intake met doorverwijzing dan ‘Datum Intake’ invullen): Mogelijke waarden; Datum [21-01-2022].

* Wanneer is iemand NT1 of NT2:
We spreken af; Iemand die in Nederland 6 jaar basisonderwijs heeft genoten, valt onder NT1.

**Toelichting op formeel – non formeel onderwijs en informeel aanbod (heel summier)

 1. Formeel: Doel is richting diploma of bepaald taalniveau; financiering via WEB, DUO of zelf.
 2. Non formeel: doel is niveau verhoging of borging van niveau; financiering via WEB
 3. Informeel: accent ligt op participatie of meedoen; geen financiering via WEB